SCI™-programmet

Building Resilience by Self Care Intelligence

Målet med SCI™ «Fra Press til prestasjon» samtalene er å bygge inn en klar bevissthet i hva som kan fremme slitestyrke, utholdenhet og mestring i krevende arbeids- og livsfaser. Gjennom SCI™ programmet ønsker vi å styrke kommunikasjon og samspill under endring og press.

SCI™ kan forebygge sykefravær effektivt med verktøy og holdninger som gir en sterkere selvledelse.

Alle som deltar får skreddersydd treningsprogram og individuelle, konfidensielle samtaler med en sertifisert SCI™ Mentor i 1-3 år.

SCI™ mentoring utfordrer og forplikter til å bevisst gjøre til å gjøre sitt ytterste for å ta ansvar for egen helse og oppnå realistiske mål i arbeid og eget liv.

 Vi ønsker å tilføre dokumentert kunnskap og mental trening som forebygger slitasje, depresjon, stress, konflikter og dårlig søvn.

SCI™ verktøy fremmer en slitesterk arbeidsstil og livsstil, samt større bevissthet og selvinnsikt i egen adferd, motivasjon, stresshåndtering og hvordan man forebygger og håndterer konfliktstoff.

Mer enn 1000 ledere i privat og offentlig sektor har testet ut og evaluert programmet. Nå samles inn følgeforskningsdata 1 år, 3 år og 5 år etter endt gjennomføring . Det er viktig for Empowering People AS at våre program er forankret i forskning. Vi jobber derfor opp mot aktuelle forskningsmiljø for å sikre at verktøyene stadig utvikles og optimaliseres. Frekvens og antall samtaler avtales etter behov.

Program:

  1. Felles inspirasjonsseminar ved oppstart av “Fra press til prestasjon”
  2. Individuelle samtaler

SCI™-programmet for hvem?

Bedrifter, ideelle organisasjoner, offentlige etater og leger kan bestille programmet til:

  • Ledere og ansatte med mye ansvar som ønsker benytte SCI som et ledd i ledertreningen
  • Ledere og ansatte som ønsker reparere eller forebygge slitasje
  • Sykemeldte eller ansatte som står i fare for å bli sykemeldt
  • Nyansatte og ansatte som man ønsker skal utvikle en sterk holdning om å ta ansvar for egen helse og gjøre sitt ytterste for å bevisst gjøres innen «arbeids nærvær» og forebygge sykefravær
  • Høyrisiko grupper med kronisk sykdom eller langvarig behandling som ønsker support
  • Pårørende til pasienter med kronisk sykdom eller langvarig behandling som ønsker support
  • Ungdom og voksne med behov innenfor psykisk helse og oppfølging over tid
  • Tidligere rusmisbrukere som skal inn i arbeidslivet og trenger individuell oppfølging

For ytterligere informasjon: emp@emp.as

«Verktøyene i SCI programmet er gull for den som har en krevende hverdag og ønsker dempe press, fremme prestasjon og utholdenhet»
Solveig Pedersen
Avdelingsleder Olympiatoppen Sør
"Jeg har hatt stor nytte og glede av SCI programmet. Det gav meg nyttige verktøy til håndtering av en travel og krevende arbeidshverdag. SCI har vært personlighetsutviklende for meg, til glede i arbeidslivet så vel som privat."
Øystein Andersen
Sjefslege det norske langrennsteamet
"SCI er et nytt og effektivt verktøy hvor fokus på helse kombineres med verdiforankret lederutvikling. Mer enn 480 av våre ledere har vært gjennom hele eller deler av programmet og tilbakemeldingene er meget positive. Dette er ledertrening som virker."
Anne Marit Reme
Senior HR. Manager, National Oilwell Varco