Referanser

Les hva andre sier om SCI®

"SCI®-selvledelseskurs gir en gjennomprøvd og fungerende verktøykasse til å sortere og håndtere hverdagen. Jeg har hatt stor effekt av SCI®-kurset i mitt arbeid, men også privat. Ved hjelp av verktøyene SCI®-kurset gir, har selv overveldende utfordringer vist seg å være håndterbare."​
Tor Eide
Director, Strategic Sourcing, MacGregor
«SCI®-kurset bærer preg av soliditet, og baseres på metoder som er forskningsmessig godt forankret. Programmet er godt egnet til ulike nivåer i vårt politihierarki, ikke bare til ledere. Min vurdering er at alle som har en krevende eller stresset arbeidssituasjon har nytte av å bli bedre på å sortere, prioritere og parkere utfordringene som hele tiden popper opp. Programmet tar dessuten hensyn til hele mennesket, herunder helse og relasjoner til de som vi omgås i det daglige. Som mangeårig leder er SCI®-kurset kanskje det beste lederutviklingsverktøyet som jeg har vært borte i. Selvledelse i dette programmet er konkret, matnyttig, og kan brukes på mange, ikke bare toppledere eller fagpersoner. Ut fra min erfaring kan jeg gi SCI® de aller beste anbefalinger.»
Ole Hortemo
Politistasjonssjef, Kristiansand politistasjon
«Gjennom SCI®-selvledelseskurs har jeg fått et bevisst forhold til betydningen av god selvledelse, for derved å øke muligheten for å i tillegg være en bedre mentor og leder for andre. Kurset har utgjort en stor forskjell i min hverdag, både som privatperson og i mitt arbeid. Kurset kan anbefales på det varmeste.»
Solveig Pedersen
Avdelingsleder Olympiatoppen Sør
"Jeg har hatt stor nytte og glede av SCI®, fordi metodene er solid dokumentert, og kan umiddelbart tas i bruk i mitt daglige arbeid."​
Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege, Kristiansand kommune
"SCI® gir verktøy for å kunne bygge robusthet og utholdenhet. Vi har alle behov for å styrke den daglige selvledelsen og bli utfordret til å gjøre vårt ytterste for å styrke egen helse og livsmestring. SCI® har gitt meg konkrete veldokumenterte verktøy til hverdagsbruk."
Profil bildet av Tonje Oord som ser inn i kamera og smiler
Dr. Tonje Oord
Samtalelegen.no
«Vår bransje har gjennom de 4-5 siste årene vært igjennom flere runder med nedbemanning og kost kutting. En arbeidsmiljøundersøkelse utført i 2018 viste at flere av oss i prosjektledergruppa opplevde stress av en slik grad at det gikk i perioder ut over nattesøvnen. I tillegg var det høy risk for turnover. Et tiltak vi satte i gang for å bedre situasjonen var å engasjere Empowering People AS for å kjøre SCI®, Self Care Intelligence, programmet for gruppa. SCI®-instruktør har tatt godt vare på ledere og team, spesielt de som har vært utsatt for ekstremt press over tid. Vi anbefaler varmt programmet til andre i samme situasjon.»
Anita Elsie Kirsebom
Project Manager, Advanced Offshore Solutions
"Gjennom SCI®-kurset har jeg som lege blitt utfordret på en konstruktiv måte og utrustet med nyttige verktøy i håndtering av vanskelige valg, høyt arbeidspress, høye forventninger, kommunikasjonsutfordinger og bevisstgjøring rundt egne styrker og svakheter. Det har vært en berikelse å få innsikt i SCI®-programmet. Det er et program som er faglig forankret, konkret og håndfast, med god personlig tilpasning og utrustning i anvendelige og gjennomførbare verktøy. Dette har bidratt til at jeg i dag er bedre til å lede meg selv, sette nødvendige grenser, håndtere høyt press og forventninger, samt ta de gode valgene, både i arbeidsliv og privatliv. Det har i aller høyeste grad bidratt til økt mestring og trivsel i mitt arbeid som lege. SCI®-kurset er et forebyggende verktøy, men også nyttig når man allerede kjenner tegn på slitasje og utbrenthet."
Dr. Anne Margrethe Lende
Lege i spesialisering i arbeidsmedisin
"Undervisningen besto av flere høyaktuelle og svært inspirerende foredragsholdere som har erfart hva lederansvar kan medføre av utfordringer og belastning. I tillegg underviste Else Marie Pettersen om sine mangeårige erfaringer og hvilke forskjell hennes arbeid har medført. Jeg synes det er betryggende å vite at verktøyene hun har gitt meg opplæring i er velutprøvd over mange, mange år. I ettertid har jeg selv erfart at de fungerer i praksis og ikke minst gir veldig gode resultater. For en betryggende og givende opplevelse det er å ha solide verktøy jeg kan benytte i mitt arbeid. Jeg vil absolutt anbefale SCI®-selvledelseskurs til alle som har interesse av å hjelpe andre mennesker."
Birthe Helland Olsen
Næringsrådgiver i Business Region Kristiansand
"SCI®-selvledelseskurs har gitt meg nye verktøy i verktøykassen. Metodikk og begreper jeg nå aktiv bruker i veiledning og mentoring. Og jeg tar meg selv i å bruke både begreper og metodikk i min egen selvledelse. Det siste er jo faktisk det mest krevende!"
Jan Inge Ringsby
Rådgiver
"Da jeg fikk muligheten til å delta på SCI®-selvledelseskurs var det en anledning jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg deltok for å videreutdanne meg ytterligere, og for å få større faglig tyngde innenfor veiledning. Gjennom utdannelsen fikk jeg økt kunnskap og gode verktøy som jeg kunne ta i bruk umiddelbart. Det er virkelig givende å se hvor effektivt det virker. Kurset holder svært høyt faglig nivå. Det har vært personlig utviklende for meg, og jeg har stor nytte og glede av kurset. Jeg kan anbefale SCI®-selvledelseskurs på det varmeste."
Vibeke Bals Borge Håverstad
Administration & Communication Lead hos Cameron, a Schlumberger company
«SCI® har styrket meg i å ta vare på egen helse, mentalt og fysisk, og ikke minst ha fokus på personalomsorg i egen organisasjon»
Dag Håverstad
Vice President, MHWirth