Referanser

Les hva andre sier om SCI®

«Ledere i kommunen har høyt arbeidstempo og opplever høye forventninger fra innbyggere, politikere og øverste ledelse. Å stå i dette er krevende. Alle kommunens ledere fikk dermed tilbud om en dag med fokus på stressmestring. Vi fikk flere konkrete verktøy som vil være til nytte for å håndtere ledelsesutfordringene.»
Guri Ulltveit-moe
Kommunedirektør, Lillesand Kommune
«To alvorlige hendelser i henholdsvis 2020 og 2021, førte til store utfordringer rundt trygghet, tillit og samarbeid internt i virksomheten. Det var derfor behov for bistand til krisehåndtering, både i direkte fase etter hendelsen og i tiden etter. Gjennom medisinsk psykologisk debrief, dialog og kurs har Empowering People bidratt på en utmerket måte i å bistå den enkelte medarbeiders utfordringer etter hendelsene, samt i prosessene med tillitsbygging og samarbeid i virksomheten for øvrig.»
Marit Løvland
Administrasjonssjef Returkraft
«Det har vært meget nyttig med programmet, Human Factor Performance, en introduksjon til Self Care Intelligence; gjennomført av Empowering People. Gjennom individuelle samtaler har vi blitt utfordret til å bli en bedre versjon av oss selv i vår rolle. Det er også tydelig at ledergruppen har lært hverandre enda bedre å kjenne og at vi sammen står sterkere i utfordringene vi står i. Foredraget i stressmestring, «Når tankemønstre blir tankemonster», var både interessant og lærerikt for alle våre ansatte. Kunnskapen om å sortere, prioritere og parkere er noe vi tar med oss videre i en travel hverdag på jobb, så vel som i privatlivet. Jeg kan trygt anbefale Empowering People.»
Helene Eiksaas
HR leder Strai Kjøkken
"SCI®-selvledelseskurs gir en gjennomprøvd og fungerende verktøykasse til å sortere og håndtere hverdagen. Jeg har hatt stor effekt av SCI®-kurset i mitt arbeid, men også privat. Ved hjelp av verktøyene SCI®-kurset gir, har selv overveldende utfordringer vist seg å være håndterbare."​
Tor Eide
Director, Strategic Sourcing, MacGregor
"SCI® programmet bærer preg av soliditet, og baseres på metoder som er forskningsmessig godt forankret. Programmet er godt egnet til ulike nivåer i vårt politihierarki, ikke bare til ledere. Min vurdering er at alle som har en krevende eller stresset arbeidssituasjon har nytte av å bli bedre på å sortere, prioritere og parkere utfordringene som hele tiden popper opp. Programmet tar dessuten hensyn til hele mennesket, herunder helse og relasjoner til de som vi omgås i det daglige. Som mangeårig leder er SCI® kanskje det beste lederutviklingsverktøyet jeg har vært bort i. Selvledelse i dette programmet er konkret, matnyttig og praktisk og kan benyttes til flere, ikke bare toppledere eller fagpersoner. Ut fra min erfaring kan jeg gi SCI® de aller beste anbefalingene."
Ole Hortemo
Tidligere politistasjonssjef
«Gjennom SCI®-selvledelseskurs har jeg fått et bevisst forhold til betydningen av god selvledelse, for derved å øke muligheten for å i tillegg være en bedre mentor og leder for andre. Kurset har utgjort en stor forskjell i min hverdag, både som privatperson og i mitt arbeid. Kurset kan anbefales på det varmeste.»
Solveig Pedersen
Avdelingsleder Olympiatoppen Sør
"Jeg har hatt stor nytte og glede av SCI®, fordi metodene er solid dokumentert, og kan umiddelbart tas i bruk i mitt daglige arbeid."​
Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege, Kristiansand kommune
"SCI® gir verktøy for å kunne bygge robusthet og utholdenhet. Vi har alle behov for å styrke den daglige selvledelsen og bli utfordret til å gjøre vårt ytterste for å styrke egen helse og livsmestring. SCI® har gitt meg konkrete veldokumenterte verktøy til hverdagsbruk."
Profil bildet av Tonje Oord som ser inn i kamera og smiler
Dr. Tonje Oord
Samtalelegen.no
«Vår bransje har gjennom de 4-5 siste årene vært igjennom flere runder med nedbemanning og kost kutting. En arbeidsmiljøundersøkelse utført i 2018 viste at flere av oss i prosjektledergruppa opplevde stress av en slik grad at det gikk i perioder ut over nattesøvnen. I tillegg var det høy risk for turnover. Et tiltak vi satte i gang for å bedre situasjonen var å engasjere Empowering People AS for å kjøre SCI®, Self Care Intelligence, programmet for gruppa. SCI®-instruktør har tatt godt vare på ledere og team, spesielt de som har vært utsatt for ekstremt press over tid. Vi anbefaler varmt programmet til andre i samme situasjon.»
Anita Elsie Kirsebom
Project Manager, Advanced Offshore Solutions
«Else Marie Pettersen har en unik formidlingsevne og leverte et lærerikt og spennende foredrag. Hennes faglige tyngde og behagelige måte å undervise på var inspirerende. Alle deltakerne var strålende fornøyde og vi gleder oss til å benytte henne igjen ved en senere anledning!»
Benedikte Sofie Rom Abrahamsen
Virksomhetsleder, Blå Kors Posebyen Frivilligsentral
«Else Marie løfter, veileder og støtter på en profesjonell, nær og glimrende måte.»
Mette Moe Olsen
Leder i Helse og sosial, Kristiansand Kommune
«Self Care Intelligence programmet har gitt meg og mine ledere forskningsbasert kunnskap og verktøy som er svært verdifullt å benytte i de krevende arbeidsutfordringene vi står i.»
Anne Sofie Hellebø
Kommunalsjef, Omsorgssentre Kristiansand Kommune
«SCI programmet har hjulpet meg som leder til å sortere, prioritere å parkere oppgaver/følelser i en travel hverdag både på jobb og privat. Et verktøy som jeg på det varmeste kan anbefale»
Geir Sigmund Nilsen
Enhetsleder, Omsorgssenter Bispegra og Tveit
"Gjennom SCI®-kurset har jeg som lege blitt utfordret på en konstruktiv måte og utrustet med nyttige verktøy i håndtering av vanskelige valg, høyt arbeidspress, høye forventninger, kommunikasjonsutfordinger og bevisstgjøring rundt egne styrker og svakheter. Det har vært en berikelse å få innsikt i SCI®-programmet. Det er et program som er faglig forankret, konkret og håndfast, med god personlig tilpasning og utrustning i anvendelige og gjennomførbare verktøy. Dette har bidratt til at jeg i dag er bedre til å lede meg selv, sette nødvendige grenser, håndtere høyt press og forventninger, samt ta de gode valgene, både i arbeidsliv og privatliv. Det har i aller høyeste grad bidratt til økt mestring og trivsel i mitt arbeid som lege. SCI®-kurset er et forebyggende verktøy, men også nyttig når man allerede kjenner tegn på slitasje og utbrenthet."
Dr. Anne Margrethe Lende
Lege i spesialisering i arbeidsmedisin
"Undervisningen besto av flere høyaktuelle og svært inspirerende foredragsholdere som har erfart hva lederansvar kan medføre av utfordringer og belastning. I tillegg underviste Else Marie Pettersen om sine mangeårige erfaringer og hvilke forskjell hennes arbeid har medført. Jeg synes det er betryggende å vite at verktøyene hun har gitt meg opplæring i er velutprøvd over mange, mange år. I ettertid har jeg selv erfart at de fungerer i praksis og ikke minst gir veldig gode resultater. For en betryggende og givende opplevelse det er å ha solide verktøy jeg kan benytte i mitt arbeid. Jeg vil absolutt anbefale SCI®-selvledelseskurs til alle som har interesse av å hjelpe andre mennesker."
Birthe Helland Olsen
Næringsrådgiver i Business Region Kristiansand
"SCI®-selvledelseskurs har gitt meg nye verktøy i verktøykassen. Metodikk og begreper jeg nå aktiv bruker i veiledning og mentoring. Og jeg tar meg selv i å bruke både begreper og metodikk i min egen selvledelse. Det siste er jo faktisk det mest krevende!"
Jan Inge Ringsby
Rådgiver
"Da jeg fikk muligheten til å delta på SCI®-selvledelseskurs var det en anledning jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg deltok for å videreutdanne meg ytterligere, og for å få større faglig tyngde innenfor veiledning. Gjennom utdannelsen fikk jeg økt kunnskap og gode verktøy som jeg kunne ta i bruk umiddelbart. Det er virkelig givende å se hvor effektivt det virker. Kurset holder svært høyt faglig nivå. Det har vært personlig utviklende for meg, og jeg har stor nytte og glede av kurset. Jeg kan anbefale SCI®-selvledelseskurs på det varmeste."
Vibeke Bals Borge Håverstad
Administration & Communication Lead hos Cameron, a Schlumberger company
«SCI® har styrket meg i å ta vare på egen helse, mentalt og fysisk, og ikke minst ha fokus på personalomsorg i egen organisasjon»
Dag Håverstad
Vice President, MHWirth
«Veldig spennende og nyttig foredrag. Jeg kjenner at jeg kommer til å prøve å ta med meg de nyttige tipsene videre både i jobbsituasjon og på privaten. Knallbra!»
Anne Marie Engedal
Leder, Blå Kors
«Som leder i ideell sektor, er det viktig å ha gode redskaper og kompetanse for håndtering av utfordrende og krevende situasjoner. Jeg har gjennom programmet opplevd en endring gjennom å få økende selvinnsikt og bevisstgjøring av egne holdninger og adferd. Jeg har tillært meg konkrete og gode verktøy, som jeg kan bruke både jobb og privat. Jeg opplever at mentorene er utrolig dyktige, med mye tyngde, erfaring og fagkunnskap, og dette har vist seg å bli svært viktig for vår organisasjon.»
Mette Lilleeng Pettersen
Organisasjonssjef, Blå Kors Kristiansand
«At Wood, like other organizations, from time to time we experience the effects and impacts of stress and subsequent psychological injury. The webinar held by Else Marie Pettersen was for many of us an eyeopener, raising awareness of what to look out for and how to simplify in order to make a change. In the hurly burly of our business and everyday work, there is a reluctance to admit if one is not coping, and feel stressed, often leaving it late before coming forward. Improving education and awareness around stress has definite benefits. This webinar contributed to exactly that. Else Marie gave us specific tips on how to improve stress management, and the webinar also helped normalizing stress and psychosocial hazards. The feedback from our employees was very positive: “the webinar gave specific tips that was easy to understand and relate to” and “it felt relevant and tangible”. Looking after our mental health and emotional wellbeing has never been more important during these challenging times brought on by the pandemic, and this webinar was a very positive contribution.»
Ann-Helen Lian
Recruitment Manager, Wood PLC