SCI®-programmet

Building resilience by Self Care Intelligence

Hva er SCI®-programmet?

SCI®-programmet er utviklet i samarbeid med Dr. Tonje Oord, lege i spesialisering psykiatri, tidligere generalmajor Arnvid Løvbukten, Luftforsvaret og Else Marie Pettersen. Else Marie er CISM (Critical Incident Stress Management) utdannet sykepleier fra FN med mer enn 30 års erfaring i hvordan håndtere stress og forebygge slitasje og utbrenthet.

SCI®-programmet utfordrer enkeltpersoner og grupper på holdning, kunnskap og mestringsorientert selvledelse. SCI®-programmet skreddersys den enkelte deltaker og kan derfor benyttes av alle som ønsker mer kunnskap og større bevissthet og ansvar for egen helse og trivsel. SCI®-programmet kan benyttes forebyggende og forkorter erfaringsvis sykefravær.

Målet er å bygge inn en klar bevissthet i hva som kan fremme slitestyrke, utholdenhet og mestring i krevende arbeids- og livsfaser for enkeltpersoner og grupper og stimulere til sterkere arbeidsnærvær.

Målet med SCI® «Fra Press til prestasjon» samtalene er å bygge inn en klar bevissthet i hva som kan fremme slitestyrke, utholdenhet og mestring i krevende arbeids- og livsfaser. Gjennom SCI®-programmet ønsker vi å styrke kommunikasjon og samspill under endring og press.

SCI® kan forebygge sykefravær effektivt med verktøy og holdninger som gir en sterkere selvledelse.

Alle som deltar får skreddersydd treningsprogram og individuelle, konfidensielle samtaler med en sertifisert SCI™ Mentor i 1-3 år.

SCI®- mentoring utfordrer og forplikter til å bevisst gjøre sitt ytterste for å ta ansvar for egen helse og oppnå realistiske mål i arbeid og eget liv.

Vi ønsker å tilføre dokumentert kunnskap og mental trening som forebygger slitasje, depresjon, stress, konflikter og dårlig søvn.

SCI®-verktøy fremmer en slitesterk arbeidsstil og livsstil, samt større bevissthet og selvinnsikt i egen adferd, motivasjon, stresshåndtering og hvordan man forebygger og håndterer konfliktstoff.

Mer enn 1000 ledere i privat og offentlig sektor har testet ut og evaluert programmet. Nå samles inn følgeforskningsdata 1 år, 3 år og 5 år etter endt gjennomføring . Det er viktig for Empowering People AS at våre program er forankret i forskning. Vi jobber derfor opp mot aktuelle forskningsmiljø for å sikre at verktøyene stadig utvikles og optimaliseres. Frekvens og antall samtaler avtales etter behov.

Program:

  1. Felles inspirasjonsseminar ved oppstart av “Fra press til prestasjon”
  2. Individuelle samtaler

Hvem er SCI®-programmet for?

Bedrifter, ideelle organisasjoner, offentlige etater og leger kan bestille programmet til:

  • Ledere og ansatte med mye ansvar som ønsker benytte SCI som et ledd i ledertreningen
  • Ledere og ansatte som ønsker reparere eller forebygge slitasje
  • Sykemeldte eller ansatte som står i fare for å bli sykemeldt
  • Nyansatte og ansatte som man ønsker skal utvikle en sterk holdning om å ta ansvar for egen helse og gjøre sitt ytterste for å bevisst gjøres innen «arbeids nærvær» og forebygge sykefravær
  • Høyrisiko grupper med kronisk sykdom eller langvarig behandling som ønsker support
  • Pårørende til pasienter med kronisk sykdom eller langvarig behandling som ønsker support
  • Ungdom og voksne med behov innenfor psykisk helse og oppfølging over tid
  • Tidligere rusmisbrukere som skal inn i arbeidslivet og trenger individuell oppfølging

For ytterligere informasjon: emp@emp.as

«Vår bransje har gjennom de 4-5 siste årene vært igjennom flere runder med nedbemanning og kost kutting. En arbeidsmiljøundersøkelse utført i 2018 viste at flere av oss i prosjektledergruppa opplevde stress av en slik grad at det gikk i perioder ut over nattesøvnen. I tillegg var det høy risk for turnover. Et tiltak vi satte i gang for å bedre situasjonen var å engasjere Empowering People AS for å kjøre SCI®, Self Care Intelligence, programmet for gruppa. SCI®-instruktør har tatt godt vare på ledere og team, spesielt de som har vært utsatt for ekstremt press over tid. Vi anbefaler varmt programmet til andre i samme situasjon.»
Anita Elsie Kirsebom
Project Manager, Advanced Offshore Solutions
”SCI® konseptet er unikt og bedrer håndteringen av omstillinger og stress. Det er ingen tvil om at dette er lederutvikling som motiverer til større selvansvar og til økt effektivitet hos den enkelte. Mer enn 220 av våre ansatte har hatt glede av dette nye redskapet.”
Bjørg Hansen
Senior Vice President HR, MHWirth (Tidligere Aker Solutions)
"SCI® er et nytt og effektivt verktøy hvor fokus på helse kombineres med verdiforankret lederutvikling. Mer enn 480 av våre ledere har vært gjennom hele eller deler av programmet og tilbakemeldingene er meget positive. Dette er ledertrening som virker."
Anne Marit Reme
Senior HR. Manager, National Oilwell Varco
«Verktøyene i SCI®-programmet er gull for den som har en krevende hverdag og ønsker å dempe press, fremme prestasjon og utholdenhet»
Solveig Pedersen
Avdelingsleder Olympiatoppen Sør
"Jeg har hatt stor nytte og glede av SCI®-programmet. Det gav meg nyttige verktøy til håndtering av en travel og krevende arbeidshverdag. SCI® har vært personlighetsutviklende for meg, til glede i arbeidslivet så vel som privat."
Øystein Andersen
Sjefslege det norske langrennsteamet