Robust Omstilling

Når en verdensmester skal mestre verden

Robust Omstilling AS har knyttet til seg medisinere, tidligere OL- og verdensmestere og en forsker fra NHH. Alle er sertifiserte i programmet Self Care Intelligence®. SCI®-programmet er en samling livsmestringsverktøy fra forsvar, politi, idrettspsykologi og medisis. Dette programmet er utviklet videre for å tilpasses og spisses mot en idrettsutøvers hverdag.

Formål

Robust Omstillings prosjektgruppe ønsker å øke kompetansen og tilby SCI® undervisning med livsmestringsverktøy individuelt og i grupper over tid, både i breddeidretten, for satsende idrettsungdom og for aktive toppidrettsutøvere.

Bakgrunn

I en studie av Hattersley og kolleger (2019) finner forskerne at overgangen til en ny karriere fremheves som en av hovedutfordringene for utøvere som legger idretten på hylla. Årsaker det pekes på er mangel på formell kompetanse, tap av identitet, tap av struktur og støtteapparat og mentale helseutfordringer.

Av utøvere vi er i kontakt med, kan flere bekrefte disse funnene. Flere forteller om en dyp identitetskrise. Noen tar kontakt med Olympiatoppen og NISO, men kvalifiserer ikke nødvendigvis for hjelp her.

Disse utøverne vil ha nytte av vern for tiden i idretten og ettervern for tiden etter idretten. Et kunnskapsprogram som SCI® – med fokus på identitet og verdi, og med individuell veiledning av tidligere toppidrettsutøvere og fagpersoner sertifisert i metoden – kan forebygge mentale helseutfordringer underveis i og etter karrieren.

Hva kan vi tilby?

 1. Kompetanseheving innen SCI®-livsmestringsprogram.
 2. Sertifiseringskurs for toppidrettsutøvere som ønsker å bli personlig veileder for andre innen SCI®.

For hvem?

Vi ønsker å kurse ledere, idrettsutøvere, trenere og andre med ulike verktøy for at de skal kunne mestre krevende trenings-, arbeids- og livsfaser.

Mål

Gjennom bruk av SCI®-programmet gi utøvere verktøy og kompetanse til en bærekraftig selvutvikling og selvledelse, og sikre utøverne best mulig underveis og ved overgangen til det sivile livet.

Finansiering

Vi søker sponsorer som vil bidra til

 • Vern og ettervern av dagens idrettsutøvere
 • Bærekraftig selvutvikling som kan gi utøverne en god overgang til en ny karriere

Treningen skal være uten kostnad for den enkelte utøver.

Forskning

I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) ønsker vi gjennom følgeforskning å kartlegge hva som er årsaken til at så mange aktive gir seg før de når elitenivå, og om livsmestringsverktøy har en positiv effekt på deres mentale helse. Finansiering til forskning hos UiA er på plass.

Tidsrom

For kontinuitetens del, samt mulighet for forskning over tid, ønsker vi kjøre prosjektet som en pilot i 3 år i tett samarbeid med idrettskretsene. Både NISO og Olympiatoppen har anerkjent tiltaket og ønsket det velkommen. Det er flere fagmiljø som kan være interessert i å forske på ulike sider ved prosjektet.

For mer informasjon, kontakt:

Prosjektleder
Espen Bredesen:
espen.bredesen@hotmail.com
91 66 65 44

Daglig leder og Master Trainer i Self Care Intelligence®
Else Marie Pettersen:
emp@emp.as
97 97 33 65

Nedenfor følger forslag til hvordan to ulike program i SCI® for idrettsutøvere kan se ut. Programmet skreddersys den enkelte deltager.

Program 1 "Fra press til prestasjon"

 • 16 ukers kurs
 • 8 digitale livemoduler à 1-2 timer med undervisning/spørsmål/refleksjon
 • Livemodulene blir spilt inn og blir tilgjengelige i 2 år
 • Personlig trener/SCI®-mentor følger deg mellom modulene og ved særskilte behov
 • Prosjektgruppene kan bestå av 6-8 ungdommer i hver gruppe
 • Tilgang til 50 kortfilmer om hvordan forebygge psykisk helse
 • Læringsmål: Deltakerne kan bruke livsmestringsverktøy og lede seg selv bedre i krevende trenings og livsfaser
Tematikk:

«Idrett, mot og mestring», min identitet, min verdi, tidsstyring og forberedelser, fra press til prestasjon, motivasjon og demotivasjon, å tape og vinne, selvcoaching, følelser, selvtillit, selvbilde, signaturstyrker, fokustrening, skadefaser, grubling, søvn, nettverk, praktiske verktøy som forebygger stress, angst, depresjon og mentale treningsøvelser.

I tillegg får deltakerne:
 • Kopi av livewebinar slik at undervisningen kan repeteres når en vil
 • 8 planlagte samtaler hver 14. dag med egen SCI®-mentor/personlig trener med toppidrettsbakgrunn under kurset
 • SCI®-arbeidsbok
 • SCI®-for verktøy
 • Parsamtaler slik at deltakerne får en makker (deltaker) å holde kontakten med og kunne løse oppgaver sammen med gjennom året

Program 2 "Når en verdensmester skal mestre verden"
SCI®-instruktør kurs for toppidrettsutøvere

Læringsmål: Deltakerne har en sertifisering innen SCI®-programmet og kan veilede andre i veldokumenterte livsmestringsverktøy innen idretten. Etter hvert kan kompetansehevingen benyttes som forkurs for SCI®-mentor som gir kompetanse innen SCI®-lederutvikling og SCI®-Idrett, mot og mestring

 • Kompetanseheving innen selvledelse og sertifisering som instruktør i SCI® programmet med kursbevis til CV bygging
 • Persolog adferdsprofil som viser dine fremste styrker og motiverende omstendigheter med tilbakelesningsamtale med Master Trainer Else Pettersen
 • Konkrete praktiske verktøy for å mestre konflikter, kaos, stress, tankespinn, angst og depresjon
 • Dette er et forkurs som teller dersom du på sikt ønsker å bli en SCI® mentor innen idrett og næringsliv
 • Muligheten til å bli mer robust og slitesterk under endring og omstilling når man legger opp
 • Trening i kommunikasjon, samspill, relasjonsbygging, nettverksbygging, konflikthåndtering og presentasjonsteknikk
 • Muligheten til en verktøykasse som kan styrke selvbildet og den mentale helsen
 • Trening på aktuelle oppgaver som gjør deg bedre rustet for arbeidslivet.
 • Konkrete råd og personlig veiledning fra tidligere toppidrettsutøvere som nå arbeider med SCI®-programmet innen idrett og næringsliv
 • Muligheten til å bygge en sterkere identitet som gjøre det enklere å ta gode valg
 • Kunnskap om hvordan håndtere krevende personer og konfliktstoff
 • Trene på kommunikasjon og samspill som er bra for arbeidslivet og behandling av kunder
 • Lærer å organisere seg selv, lede seg selv, sortere og prioritere hva som er viktig
 • Mulighet til å lære å prosessere, akseptere og parkere din historie om nødvendig
 • Motiverende øvelser for å bli mer trygg og stole på egen verdi og identitet utenfor idrettsbanen

«Verktøyene i SCI®-programmet er gull for den som har en krevende hverdag og ønsker å dempe press, fremme prestasjon og utholdenhet.»

Liv Grete Skjelbreid, sertifisert SCI®-trener og tidligere Olympisk mester.

«Jeg har hatt stor nytte og glede av SCI®-programmet. Det gav meg nyttige verktøy til håndtering av en travel og krevende arbeidshverdag. SCI® har vært personlighetsutviklende for meg, til glede i arbeidslivet så vel som privat. Dette må gjøres tilgjengelig for idrettsklubbene og toppidrettsutøvere som ønsker å gi noe tilbake til klubbene sine.»

Øystein Andersen, sertifisert SCI®-trener og sjefslege for det norske langrennslandslaget.