Self Care Intelligence (SCI®) Selvledelseskurs 2020

Vi kan tilby nedbetalingsplan – ta kontakt; emp@emp.as.
Det gis rabatt ved flere deltakere fra samme familie/bedrift/organisasjon. Velg Early Bird gruppebillett.

 
"Gjennom SCI®-kurset har jeg som lege blitt utfordret på en konstruktiv måte og utrustet med nyttige verktøy i håndtering av vanskelige valg, høyt arbeidspress, høye forventninger, kommunikasjonsutfordinger og bevisstgjøring rundt egne styrker og svakheter. Det har vært en berikelse å få innsikt i SCI®-programmet. Det er et program som er faglig forankret, konkret og håndfast, med god personlig tilpasning og utrustning i anvendelige og gjennomførbare verktøy. Dette har bidratt til at jeg i dag er bedre til å lede meg selv, sette nødvendige grenser, håndtere høyt press og forventninger, samt ta de gode valgene, både i arbeidsliv og privatliv. Det har i aller høyeste grad bidratt til økt mestring og trivsel i mitt arbeid som lege. SCI®-kurset er et forebyggende verktøy, men også nyttig når man allerede kjenner tegn på slitasje og utbrenthet."
Dr. Anne Margrethe Lende
«Gjennom SCI®-selvledelseskurs har jeg fått et bevisst forhold til betydningen av god selvledelse, for derved å øke muligheten for å i tillegg være en bedre mentor og leder for andre. Kurset har utgjort en stor forskjell i min hverdag, både som privatperson og i mitt arbeid. Kurset kan anbefales på det varmeste.»
Solveig Pedersen
Tidligere toppidrettsutøver med blant annet 3 VM/OL medaljer, 7 WC seire og 18 pallplasseringer.
Avdelingsleder Olympiatoppen Sør
"SCI®-selvledelseskurs har gitt meg nye verktøy i verktøykassen. Metodikk og begreper jeg nå aktiv bruker i veiledning og mentoring. Og jeg tar meg selv i å bruke både begreper og metodikk i min egen selvledelse. Det siste er jo faktisk det mest krevende!"
Jan Inge Ringsby
Rådgiver

Empowering People as 2020 © alle rettigheter reservert.