SCI®-sertifiserte instruktører

Møt noen av våre SCI®-sertifiserte instruktører


Vibeke Bals Borge Håverstad

481 70 760
vibeke@movum.no
Sørlandet

"Vi SCI®-mentorer tilbyr tilpassede og konfidensielle samtaler hvor målet er å bygge en klar bevissthet i hva som kan fremme slitestyrke, utholdenhet og mestring i krevende arbeids- og livsfaser.

Våre verktøy er forskningsbasert og hjelper deg å sette realistiske mål og ta vare på egen helse.

Min erfaring er at klare mål forenkler hverdagen, og gjennom verdibasert selvledelse ser jeg at ledere og ansatte presterer bedre og blir mer robuste. Små steg kan utgjøre et hav av forskjell. Sammen forenkler vi ditt utfordringsbilde!"


Dr. Tonje Oord

405 47 179
Østlandet

«Lege i spesialisering i psykiatri og sertifisert SCI®-instruktør, med erfaring fra blant annet Modum Bad. Står bak tjenesten Samtalelegen.no hvor jeg tilbyr forebyggende samtaler i stressmestring og selvledelse. Målet for samtalene er å styrke den mentale helsen, samt forebygge stress og psykiske plager.»


Randi Oord Næss

984 49 669
randi@framdriftmentoring.no
Østlandet

"Som sykepleier, SCI®- mentor, gårdbruker, matgründer, og mamma ser jeg verdien av å ha velprøvde og enkle verktøy for å kunne bygge en sterk og sunn livsstil gjennom god selvledelse.

Jeg er opptatt av å skape en avslappet ramme rundt inspirerende og motiverende samtaler som gir fremdrift og retning."


Edith O. Campher

456 60 595
edith@nybyggere.no
Østlandet

«Min visjon er å bygge slitesterk livsstil i hjem og samfunn, og jeg ønsker som SCI-mentor å bidra til at barn, ungdom og voksne kan oppleve gode hverdager. Gjennom tilegnelse av enkle og effektive verktøy i SCI®-konseptet kan stress og konflikter reduseres på ulike arenaer i livet.

Økt forståelse og respekt for egne og andres behov bidrar til sunnere og mer dynamiske relasjoner i familien og på arbeidsplassen, og bidrar til økt livskvalitet. Som mamma, spesialpedagog og mangeårig rådgiver i PP-tjenesten har jeg bred erfaring med ulike typer problemstillinger."


Jan Inge Ringsby

474 66 376
ringsby.raad@gmail.com
Sørlandet

«Etter mange års tjeneste i Forsvaret driver jeg nå Ringsby rådgivning. Mitt ønske er å bruke erfaringer fra ledelse i hverdag, konflikt og krise til nytte for andre.  I krevende situasjoner har jeg erfart verdien av å ha en veileder. Det gir mulighet for refleksjon, modning og vekst.

Som sertifisert veileder i SCI kan jeg bidra med undervisning og veiledning som gir hjelp til å håndtere kombinasjonen av krevende dager med krav om omstilling og effektivitet opp mot ønsket om å prioritere familie og ivaretakelse av seg selv. Mitt ønske er å støtte medarbeidere til å utvikle en slitesterk livsstil.»


Audun Rensel

938 18 272
audun@rensel.no
Sørlandet

«Jeg har tatt SCI®-ledelseskurs og er sertifisert SCI®- instruktør. Jeg kan anbefale dette på det sterkeste. Vi fikk en grundig innføring i hvordan lede seg selv og andre.

Min erfaring er at det gjør meg bedre rustet til å håndtere press fra omgivelsene og stress i hverdagen, samt økt mestring i samtale med de man coacher.»


Ingebjørg Ribe Rudihagen

489 94 041
ingebjorg.emp@gmail.com
Sørlandet

"Gjennom mitt arbeid som mentor har jeg fått oppleve at mennesker, med enkle grep satt i system, har fått styrke til å « bli stående i stormen». SCI har gitt meg et faglig forankret, konkret og håndfast verktøy, som har vært med på å bevisstgjøre mennesker slik at de har fremmet slitestyrke, utholdenhet og mestring, i krevende arbeids- og livsfaser. De har blitt utfordret og forpliktet til bevisste- og realistiske valg som igjen har ført til økt mestring og trivsel."


Gregory D. Campher

932 14 148
gregory@nybyggere.no
Østlandet

«Hvordan kan jeg bli den beste utgaven av meg selv? Med SCI®-verktøy og en mentor tilgjengelig er du på god vei. Gjennom SCI®- mentoring får du tilgang til et sett velprøvde og forskningsbaserte verktøy for å utvikle god selvledelse, stressmestring og konflikthåndtering.

Min glede er å få bidra til at mennesker lever ut sitt potensiale og få erfare at utfordringer i privatliv og arbeidsliv gir muligheter for vekst og endring."