Andre kurs og seminarer

«Kommunikasjon og samspill under endring og press» 1,5 timer.

Hva kjennetegner god kommunikasjon? Her bruker vi øvelser som viser vår evne til å lytte og gi klare beskjeder. Hva kjennetegner kommunikasjonen til forskjellige personlighetstyper? Alle får en link å besvare i forkant og får sin personlige kommunikasjonsprofil med styrker og svakheter. For ytterligere informasjon: emp@emp.as eller tor@emp.as.

«Hvordan oppnå mer med mindre stress» 1-3 timer.

Her veksles det mellom forskningsfakta, humor og øvelser. Metoden er folkelige gjenkjennbare historier og undervisning om stress og varselsignaler. Kan stress være positivt? Hvilke stressorer preger gruppens arbeidsmiljø. Sammen finner vi gode løsninger for å håndtere eget stress og stressorer i arbeidsmiljøet. Undervisningen understøttes av nyere medisinsk forskning.

Hvordan sortere slik at utfordringene oppleves mer håndterbare? Ved å prioritere og parkere rett underveis – klarer vi mye mer enn vi tror! Delta på foredraget «Oppnå MER, med MINDRE stress!» Du velger selv hvilke mestringsteknikker som passer for deg.

Vi lever våre liv i spenningen mellom stabilitet og endring. Konkurranse om jobber. Økt prestasjonskultur. Stadige omstillinger. Krav til effektivisering. Stress er en del av hverdagen og har skapt et større behov for selvledelse. Hvordan skille klart mellom arbeid og fritid? Hva er positivt stress? Når blir stress negativt? Hvordan prioritere når alt oppleves som viktig?
For ytterligere informasjon: emp@emp.as eller tor@emp.as.

«Folkeskikk eller uskikk. Veien ut av konflikter». 

Under dette konflikthåndteringskurset lærer du om og får trening i å håndtere samarbeidsproblemer mellom to personer. Du får verktøy som kan gjøre deg i stand til å komme raskere til bedre løsninger og avslutte samarbeidsproblemer. Konflikthåndteringsverktøyet er gjennomtestet og er en metode som er en effektiv, rasjonell og analytisk tilnærming til å løse konflikter.

Flere internasjonale bedrifter har kjørt kurset på flere hundre ansatte og gjort den til et globalt verktøy for sitt HR personell.

Teori, historier om konkrete caser og øvelser går hånd i hånd. Man trener i grupper. Kurset varer 2 dager. HR personell, tillitsvalgte og ledere, samt ansatte uten lederansvar vil ha nytte av kurset.

For ytterligere informasjon/påmelding: emp@emp.as eller tor@emp.as.

Omsorg i kriser. 2 timer.

Bedrifter som er rammet av en ulykke, krise eller katastrofe får undervisning i håndteringen av alvorlige hendelser, med hovedvekt på de menneskelige sider. Kurset er beregnet på oppfølgingspersonell som arbeider innen HR.
For ytterligere informasjon: emp@emp.as eller tor@emp.as.

«Teambuilding». 2-3 timer.

Alle teambuildinger skreddersys den enkelte avdelings behov innenfor samspill og kommunikasjon. Gjennomprøvde øvelser, rundbordsdialog og undervisning går hånd i hånd. For ytterligere informasjon: emp@emp.as eller tor@emp.as.