Empowering people

Velkommen! Jeg er Else Marie, faglig ansvarlig og master mentor, i Empowering People. Gjennom 30 år har vi utviklet Self Care Intelligence (SCI®), ledertrening som fremmer stressmestring og forebygger utbrenthet. Mer enn 1200 ledere har deltatt i vårt SCI®-ledertreningsprogram. 

Ta en titt på nettsiden og ta kontakt om du har noen spørsmål.

Hovedoppgave: å hjelpe folk videre

Vårt hovedmål som mentorer er å hjelpe mennesker videre. Vi ønsker å se ledere bygge en slitesterk arbeids- og livstil, og realisere sitt potensiale.  Godt lederskap på alle nivåer er avgjørende viktig for vekst og utvikling i en organisasjon. De verktøyene og metodene vi har fått gjennom SCI®-programmet fungerer godt.


Else Marie Pettersen // Gründer

Gründer av Empowering People AS, 63 år og utdannet sykepleier og medisinskpsykologisk debriefer. Har utviklet SCI®-Self Care Intelligence programmet sammen med tidligere generalmajor Arnvid Løvbukten og gründer og lege i spesialisering i psykiatri Tonje Oord. SCI® er grunnlaget i EMP AS sin virksomhet.


Jan Inge Ringsby // Konsulent

64 år og SCI®-sertifisert i 2019. Har lederutdannelse og 19 års tjeneste i Forsvaret. Har i mange år drevet sitt eget konsulentfirma og hatt ulike kirkelige stillinger.


Tor Eide // Daglig Leder

45 år og SCI®-sertifisert i 2019. Har BSc innen flyteknikk og har de siste 25 årene jobbet i internasjonale selskaper innen flyindustri, oljeservice og fornybar energi offshore. Har innehatt forskjellige lederverv de siste 15 årene.


Ragnar Tollisen // Konsulent

62 år og SCI®-sertifisert i 2019. 32 års erfaring som leder innen bank og finans, i DNB konsernet og SpareBank 1 SR-Bank. 8 års erfaring fra styret i Eiendomsmegler 1. Utdannelse fra Universitet i Agder/BI innen økonomi og ledelse


Ole Hortemo // Konsulent

66 år og SCI-sertifisert i 2016. Har hatt ulike lederstillinger i politiet i nærmere 30 år, bare avbrutt av ulike jobber i utlandet, deriblant arbeid for FN´s Høykommisær for Menneskerettigheter i Geneve, rådgiver for OSSE i Serbia, og etterforsker ved FN´s Krigsforbryterdomstol i Haag i Nederland.

hva andre mener om SCI®

«Ledere i kommunen har høyt arbeidstempo og opplever høye forventninger fra innbyggere, politikere og øverste ledelse. Å stå i dette er krevende. Alle kommunens ledere fikk dermed tilbud om en dag med fokus på stressmestring. Vi fikk flere konkrete verktøy som vil være til nytte for å håndtere ledelsesutfordringene.»
Guri Ulltveit-Moe
Kommunedirektør, Lillesand Kommune
«To alvorlige hendelser i henholdsvis 2020 og 2021, førte til store utfordringer rundt trygghet, tillit og samarbeid internt i virksomheten. Det var derfor behov for bistand til krisehåndtering, både i direkte fase etter hendelsen og i tiden etter. Gjennom medisinsk psykologisk debrief, dialog og kurs har Empowering People bidratt på en utmerket måte i å bistå den enkelte medarbeiders utfordringer etter hendelsene, samt i prosessene med tillitsbygging og samarbeid i virksomheten for øvrig.»
Marit Løvland,
Administrasjonssjef Returkraft
«Det har vært meget nyttig med programmet, Human Factor Performance, en introduksjon til Self Care Intelligence; gjennomført av Empowering People. Gjennom individuelle samtaler har vi blitt utfordret til å bli en bedre versjon av oss selv i vår rolle. Det er også tydelig at ledergruppen har lært hverandre enda bedre å kjenne og at vi sammen står sterkere i utfordringene vi står i. Foredraget i stressmestring, «Når tankemønstre blir tankemonster», var både interessant og lærerikt for alle våre ansatte. Kunnskapen om å sortere, prioritere og parkere er noe vi tar med oss videre i en travel hverdag på jobb, så vel som i privatlivet. Jeg kan trygt anbefale Empowering People.»
Helene Eiksaas
HR leder Strai KJøkken
"Verktøyene i SCI®-programmet er gull for den som har en krevende hverdag og ønsker å dempe press, fremme prestasjon og utholdenhet."
Solveig Pedersen
Avdelingsleder Olympiatoppen Sør
"Jeg har hatt stor nytte og glede av SCI®, fordi metodene er solid dokumentert, og kan umiddelbart tas i bruk i mitt daglige arbeid."
Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege, Kristiansand Kommune
"Jeg har hatt stor nytte og glede av SCI®-programmet. Det gav meg nyttige verktøy til håndtering av en travel og krevende arbeidshverdag. SCI® har vært personlighetsutviklende for meg, til glede i arbeidslivet så vel som privat."
Øystein Andersen
Sjefslege for det norske langrennslandslaget
"Verktøyene i SCI®-programmet er gull for den som har en krevende hverdag og ønsker å dempe press, fremme prestasjon og utholdenhet."
Solveig Pedersen
Avdelingsleder Olympiatoppen Sør
"Gjennom SCI®-programmet i selvledelse har jeg fått kunnskap og avgjørende hjelp til å sortere og prioritere oppgaver og mål i en krevende hverdag."
Irene Svozilik
Kommunikasjonsrådgiver, Sørlandets Sykehus
"Jeg anbefaler SCI® på det sterkeste til andre med krevende arbeidshverdager."​
Tove Merethe Næss
Rådgiver, Helse- og sosialsektoren

Kurs og seminarer

Målet med SCI® «Fra Press til prestasjon» samtalene er å bygge inn en klar bevissthet i hva som kan fremme slitestyrke, utholdenhet og mestring i krevende arbeids- og livsfaser. Gjennom SCI® programmet ønsker vi å styrke kommunikasjon og samspill under endring og press.

SCI®​ kan forebygge sykefravær effektivt med verktøy og holdninger som gir en sterkere selvledelse.